درباره موسسه حقوقی صدرا

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و جوامع و پیچیده شدن ارتباطات، دولت ها جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه و ایجاد نظم در روابط شهروندان متبوع خود مجبور به تنظیم و تصویب قوانین در زمینه های گوناگون شده اند که شرح و تفسیر این قوانین در شاخه های اصلی مانند مدنی، کیفری، اداری و … در دانشکده های حقوق انجام می گیرد.

لذا گستردگی رشته حقوق و شاخه های مختلف موجب تفکیک بین آنها شده و موفقیت در هر رشته آن مستلزم فعالیت به صورت تخصصی می باشد.  بر همین مبنا و به جهت ارتقاء سطح موفقیت در دعاوی و نهایتاً اجرای عدالت، « مؤسسه حقوقی و خدمات مشاوره عدالت گستر حکمت صدرا » با تشکیل تیم های تخصصی شامل: دپارتمان های: بانکی، ملکی، خانواده، بازرگانی، کیفری، ثبتی و پرونده های خاص، خدمات خود را ارائه می نماید. در این زمینه ما مدعی نیستیم که بهترین هستیم، ولی با رعایت امانت و درستی  تمام  تلاش خود را جهت  احقاق حقوق  موکلین خود صرف می نماییم. 

ابطال قراردادهای بانکی

در موارد بسیاری اتفاق افتاده که تسهیلات بانکی توسط بانک ها تمدید یا تجدید می شوند. این تسهیلات که در قالب عقود جدید به مشتریان اعطا می شود معمولا به حساب شخص واریز نشده و برای تصویه قرارداد های قبلی و بدون شرایط قانونی مستهلک می شوند و یا بلافاصله پس از واریز به حساب مشتری از حساب آنها برداشت می گردد.

خدمات گسترده مؤسسه حقوقی عدالت گستر حکمت صدرا

همکاران تجاری موسسه صدرا