دعاوی بانکی

1- یکی ار خدماتی که بانکها به مشتریان خود ارائه می کنند، اعطاء تسهیلات بانکی است. این تسهیلات در دو قالب کلی: عقود مبادله و مشارکتی قرار میگیرند و هر کدام از این دو دسته دارای تقسیم بندی های مختلف و دارای ضوابط و مقررات مخصوص خود میباشند. حال هرگاه بانکها دراعطاء این تسهیلات یا نحوه وصول آنها تخلف نمایند، منشأ دعاوی مختلفی از جمله:
ابطال قرارداد بانکی، ابطال شرط سود مازاد قراردادی، ابطال اجراییه (دستور اجرا)، ابطال عملیات اجرایی، ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی، الزام به فک رهن، مطالبه وجه مازاد دریافتی و … می گردد.
لازم به ذکر است که دعاوی که می توان در این خصوص مطرح نمود بستگی به نوع قراداد و تخلف بانک می باشد و تبعاً تعداد آنها بیش از مواردی است که در بالا بیان شد و حتی این اقدامات خلاف قانون در برخی موارد جنبه کیفری به خود می گیرد.

2- برعکس هرگاه مشتریان از مفاد تعهدات خود در مقابل بانکها و سایر مؤسسات اعتباری تخلف نمایند،بانکها می توانند از حقوق قانونی خود که در قانون برای آنها پیش بینی شده استفاده و نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق خود اقدام کنند. از جمله اقداماتی که بانکها در این مورد انجام می دهند عبارت است از:
درخواست صدور اجراییه، مطالبه وجه، فسخ قرارداد و ….
در برخی موارد مبالغ بدهی مشتریان به بانک ها اینقدر بالاست یا تخلفات مشتریان هنگام اخذ تسهیلات به گونه ای است که عمل آنها واجد جنبه های کیفری مانند کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و … می باشد.