مؤسسه حقوقی و خدمات مشاوره عدالت گستر حکمت صدرا 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و جوامع و پیچیده شدن ارتباطات، دولت ها جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه و ایجاد نظم در روابط شهروندان متبوع خود مجبور به تنظیم و تصویب قوانین در زمینه های گوناگون شده اند که شرح و تفسیر این قوانین در شاخه های اصلی مانند مدنی، کیفری، اداری و … در دانشکده های حقوق انجام  میگیرد.

لذا گستردگی رشته حقوق و شاخه های مختلف موجب تفکیک بین آنها شده و موفقیت در هر رشته آن مستلزم فعالیت به صورت تخصصی می باشد.  بر همین مبنا و به جهت ارتقاء سطح موفقیت در دعاوی و نهایتاً اجرای عدالت، « مؤسسه حقوقی و خدمات مشاوره عدالت گستر حکمت صدرا » با تشکیل تیم های تخصصی شامل: دپارتمان های: بانکی، ملکی، خانواده، بازرگانی، کیفری، ثبتی و پرونده های خاص، خدمات خود را ارائه می نماید. در این زمینه ما مدعی نیستیم که بهترین هستیم، ولی با رعایت امانت و درستی  تمام .تلاش خود را جهت  احقاق حقوق  موکلین خود صرف می نماییم.